Tip Type Art. No. Length
mm
Ø
mm
Tip width
mm
Weight
g
PU Manufacturers
PCS-Chisels (SDS plus) - short form

AEG

Black & Decker

BOSCH

DeWalt

Duss

HILTI

HITACHI

Kress

Makita

Metabo

Milwaukee

Sparky

PCS-Flat cold chisels 212 14000 140 14 20 120 10
PCS-Pointed chisels 212 14001 140 14   - 105 10
PCS-Wide chisels 212 14020 140 14 30 125 10
Chisels SDS plus - medium form
Spade chisels 212 17017 170 20 80 350 10
Floor chisels
20° offset
212 17018 170 20 80 340 10
Chisels SDS plus - long form
Flat cold chisels 212 25000 250 14 20 270 10
Pointed chisels 212 25001 250 14   - 250 10
Grooving chisels 212 25003 250 16 22 300 10
Toothed chisels 212 25005 250 14 20 270 10
Floor chisels
30° offset
212 25009 250 16 40 300 10
Spade chisels 212 25014 250 16 40 300 10
Wide flat cold chisels 212 25020 250 16 40 320 10
Wide flat cold chisels,
offset
212 25021 250 16 40 320 10